Skip to content

Tildeling av 196 millioner kroner til nasjonale kliniske behandlingsstudier

Tolv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 196 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 20. november 2023. Prosjektene som har fått tildelt midler etter årets utlysning Les mer…

KLINBEFORSK tildeler 60 millioner kroner til prioriterte forskningsområder

Tre kliniske behandlingsstudier har mottatt i alt 60 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) etter vedtak foretatt av de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 20. desember 2022. Programmet har i løpet av 2022 avholdt en søknadsprosess for en prioritert avsetning av midler til kliniske Les mer…

Tildeling av 97 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Fem nasjonale, kliniske behandlingsstudier er etter åpen utlysning tildelt totalt 97 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtak om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 21. november 2022. I alt er 29 søknader vurdert etter årets åpne utlysning Les mer…

Tildeling av 100 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning innen rusmiddelavhengighet, hjernesykdommer og genterapi

Fem prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt i alt 100 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. mai 2022. KLINBEFORSK mottok i juli 2021 en engangsbevilgning på 100 millioner Les mer…

Ny utlysning av programmidler for 2022 (oppdatert informasjon etter vedtak 19. mai 2022)

KLINBEFORSKs programstyre har i møte 2. februar 2022 vedtatt utlysning av ca. 100 mill. kroner for en tematisk åpen søknadsprosess. Programstyret har i tillegg vedtatt avsetning av inntil 80 mill. kroner til kliniske multisenterstudier innenfor følgende prioriterte områder: psykisk helse hos barn/unge (60 mill. kroner) og senfølger av covid-19 (20 Les mer…

Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning

Syv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 129,4 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 22. november 2021. Fem av prosjektene oppnådde tildeling av forskningsmidler i årets åpne Les mer…

Ekstraordinær utlysning høsten 2021

Det lyses ut 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier innen prioriterte områder. De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) med referanse til Prop. 195 S (2020-2021) og Les mer…

134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Seks prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. november 2020. De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig finansiering av store, Les mer…

Forskningsmidler til studie av legemiddelbehandling av koronasykdom

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) har tildelt 20 millioner kroner til en klinisk studie av behandling ved COVID-19 sykdom. Sykehus fra alle helseregioner skal delta i studien NOR-Solidarity som koordineres fra Oslo universitetssykehus. Prosjektledelsen består blant annet av professor Pål Aukrust og forsker og overlege Andreas Barratt-Due. Les mer…