Skip to content

Tildeling av 129 millioner til klinisk behandlingsforskning

Syv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 129,4 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 22. november 2021. Fem av prosjektene oppnådde tildeling av forskningsmidler i årets åpne Les mer…

134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Seks prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. november 2020. De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig finansiering av store, Les mer…

Forskningsmidler til studie av legemiddelbehandling av koronasykdom

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) har tildelt 20 millioner kroner til en klinisk studie av behandling ved COVID-19 sykdom. Sykehus fra alle helseregioner skal delta i studien NOR-Solidarity som koordineres fra Oslo universitetssykehus. Prosjektledelsen består blant annet av professor Pål Aukrust og forsker og overlege Andreas Barratt-Due. Les mer…

149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 21. oktober 2019. – De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig og forutsigbar finansiering for store, nasjonale multisenterstudier. Disse Les mer…

Åtte nye prosjekter innen klinisk behandlingsforskning

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017. Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK Les mer…