Skip to content

149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 21. oktober 2019. – De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig og forutsigbar finansiering for store, nasjonale multisenterstudier. Disse Les mer…

Åtte nye prosjekter innen klinisk behandlingsforskning

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017. Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK Les mer…