Skip to content

Åtte nye prosjekter innen klinisk behandlingsforskning

Publisert av RHFforsk_admin den

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017.

Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK skal også bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur som grunnlag for kunnskapsutvikling og kliniske studier av høy kvalitet. Prosjekter finansiert av KLINBEFORSK skal derfor legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner, og det stilles i tillegg krav til brukermedvirkning og forskningsaktivitet i de fire regionene.

Etter søknadsfrist 30. april 2017, ble i alt 48 søknader vurdert av en internasjonal fagkomité etter kriterier for kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av 7 eksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. Komiteens innstilling ble deretter vedtatt i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene den 20. november

«Fagmiljøene har respondert svært positivt på programmets innretning, og vi har mottatt søknader med en stor tematisk bredde. Denne rundens tildeling inkluderer bl.a. en klinisk studie med barn som pasientgruppe og en stor, innovativ studie innen psykisk helse.  Vi får også inn et stort antall søknader til prosjekter som ikke har mulighet til å hente inn kommersiell støtte, og dette understreker betydningen av en slik finansieringsordning», sier programstyrets leder Øystein Krüger.

Prosjekter støttet etter vedtak i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helsefortakene 20. november 2017 kan finnes her.

Kategorier: Nyheter