Skip to content

Utlysning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

De regionale helseforetakene lyser i 2021 ut ca. 135 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. I utlysningen for 2021 er det også lagt en prioritering av studier innen kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av barn/unge med alvorlig fedme.