Skip to content

Kontakt KLINBEFORSK

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten administreres og koordineres av Helse Sør-Øst RHF med et eget sekretariat. Helse Sør-Øst RHF håndterer også programmets midler i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene.

For spørsmål knyttet til utlysningen, søknader, programmets føringer eller elektronisk portal for søknadshåndtering (eSøknad) kontakt:

Trude Golimo Simonsen, mobil: 47 65 76 73  eller Torunn Berge, mobil: 41 41 76 65  

Generelle henvendelser om programmet kan rettes til programadministrasjonen gjennom meldingsfunksjonen nedenfor eller på egen e-post til: klinbeforsk@helse-sorost.no.

(Alle felter i skjema må fylles ut.)