Skip to content

Pågående prosjekter

Informasjon til prosjektledere knyttet til gjennomføring og administrasjon av pågående prosjekter er gitt i menyen nedenfor. Klikk på menyvalg for å gå videre til den aktuelle siden.

Prosjekter med finansiering fra KLINBEFORSK kan finnes i tabellene nedenfor, gruppert etter utlysningsår.

Det er også laget en kort oversikt over KLINBEFORSK og fordeling av programmidler i perioden 2016-2018. Denne oversikten finnes her.

Tildeling etter utlysning i 2022:

Tildeling til prioriterte områder i 2022:

Tildeling etter utlysning i 2021:

Behovsidentifisert forskning:

Ekstraordinær bevilgning over Statsbudsjettet 2021:

Tildeling etter utlysning i 2020:

Ekstraordinær tildeling:

Tildeling etter utlysning i 2019:

Tildeling etter utlysning i 2018:

Tildeling etter utlysning i 2017:

Tildeling etter utlysning i 2016: