Skip to content

Programstyre

Programstyre

Etter anbefaling fra RHFenes strategigruppe for forskning, er det etablert et eget styre for programmet. Mandat for programstyret ble godkjent i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 24. oktober 2016. Mandatet er tilgjengelig gjennom denne lenken. Programstyret består av følgende medlemmer:

Helse Sør-Øst RHF

 • Jan Frich (leder)
 • Gunnar Sæter
 • Ingrid Melle (vara)

Helse Midt-Norge RHF

 • Jo-Åsmund Lund
 • Siv Mørkved
 • Rune Wiseth (vara)

Helse Vest RHF

 • Elisabeth Farbu
 • Gunnar Mellgren
 • Eli Renate Grüner (vara)

Helse Nord RHF

 • Tove Klæboe Nilsen
 • Einar Bugge
 • Rune Sundset (vara)

Brukerrepresentanter

 • Karl Olaf Sundfør
 • Snorre Ness

Observatør

 • Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet