Skip to content

Prosjektportefølje

Prosjektportefølje

Det er laget en kort oversikt over KLINBEFORSK og fordeling av programmidler for perioden 2016-2018. Denne oversikten finnes her.

Prosjekter med finansiering fra KLINBEFORSK kan finnes i tabellene nedenfor, gruppert etter utlysningsår.

Utlysning i 2018:


Utlysning i 2017:


Utlysning i 2016: