Skip to content

Tildeling av 97 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Publisert av RHFforsk_admin den

Fem nasjonale, kliniske behandlingsstudier er etter åpen utlysning tildelt totalt 97 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtak om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 21. november 2022.

I alt er 29 søknader vurdert etter årets åpne utlysning av KLINBEFORSK-midler. Tildelingen har stor tematisk bredde og omfatter studier av nyretransplantasjon, immunologisk trombocytopeni og selvscreening av atrieflimmer for diagnostikk og behandling i tillegg til to avanserte celleterapistudier rettet mot behandling av kreft og medfødt immunsvikt.

  • Dette er nasjonale kliniske behandlingsstudier som vil ha stor betydning for pasienter i alle helseregioner, hvor året tildeling særlig vil bidra til å styrke den pågående satsingen på avanserte celleterapier i Norge, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK.

I tillegg til midlene innen åpen utlysning har KLINBEFORSK i 2022 lyst ut inntil 80 mill. kroner til kliniske studier innenfor psykisk helse hos barn/unge og senfølger av covid-19. Behandlingen av søknadene innen de prioriterte områdene er ikke avsluttet og resultatet av søknadsbehandlingen vil derfor komme på et senere tidspunkt.

Om KLINBEFORSK
KLINBEFORSK finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. Programmet bidrar til å realisere målet i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 om at flere pasienter skal ta del i utprøving av ny og lovende behandling. Søknadene til programmet vurderes av internasjonale fageksperter med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning.

Prosjekter som mottar programmidler skal legge til rette for rekruttering av pasienter fra hele landet og må også inkludere brukermedvirkning i prosjektene. Brukere er også representert i KLINBEFORSKs programstyre.

Prosjektleder, koordinerende institusjonProsjektets tittelTildeling (mill. kr)
Waleed Ghanima / Sykehuset Østfold HFComprehensive Evaluation of Two Second-Line Therapies for Immune Thrombocytopenia – a Registry-Based Pragmatic Randomized Controlled Trial19,9
Emma Haapaniemi / Oslo universitetssykehus HFCRISPR-Cas9 gene therapy for STAT1 Gain-of-Function disease19,9
Sigrun Halvorsen / Oslo universitetssykehus HFThe NORwegian atrial fibrillation self-SCREENing trial (NORSCREEN)19,7
Trond Geir Jenssen / Oslo universitetssykehus HFCan SGLT2 Inhibition Preserve Structure and Function in Transplanted Kidneys?17,6
Jon Amund Kyte / Oslo universitetssykehus HFCAR-T cell therapy targeting Ewing Sarcoma19,8
Kategorier: Nyheter