Skip to content

Tildeling av 196 millioner kroner til nasjonale kliniske behandlingsstudier

Publisert av RHFforsk_admin den

Tolv kliniske behandlingsstudier med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 196 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 20. november 2023.

Prosjektene som har fått tildelt midler etter årets utlysning fra KLINBEFORSK viser stor tematisk bredde og er av internasjonale fageksperter vurdert å være av høy vitenskapelig kvalitet og med stor nytteverdi for pasientbehandlingen.

Dette er nasjonale kliniske multisenterstudier som involverer forskningssamarbeid på tvers av alle helseregioner. De tildelte prosjektene er av stor betydning for spesialisthelsetjenesten og vil bidra til at flere pasienter i hele landet får mulighet til å delta i kliniske studier. Samtidig er de viktige for kunnskapsutvikling og deling av kompetanse nasjonalt sier Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for KLINBEFORSK.

Fire at de tolv tildelte prosjektene omhandler klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer, som er et prioritert område i årets utlysning. De tildelte studiene omfatter persontilpasset trening for pasienter med sjeldne nevromuskulære sykdommer, rituximab-behandling for bedring av lungefunksjon hos pasienter med vanlig variabel immunsvikt (CVID) og to studier på NAD+-behandling av pasienter med henholdsvis Huntingtons sykdom og atypisk parkinsonisme.

Behovet for økt tilbud av kliniske behandlingsstudier for pasienter med sjeldne sykdommer er stort, og det er svært gledelig at forskningsmiljøene har svart godt på årets prioriteringsområde, sier Spreng. De tildelte prosjektene vil bidra til å styrke forskning og kunnskapsutvikling på sjeldne sykdommer, i tråd med målene i Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.

KLINBEFORSK finansierer nasjonale multisenterstudier med krav om forskningsdeltakelse fra alle helseregioner og tilrettelegging for nasjonal pasientinklusjon. Søknader om slike studier skal rettes fra den institusjonen som koordinerer studien, og i denne utlysningen er det gitt tilsagn til studier koordinert i Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.   

Om KLINBEFORSK
KLINBEFORSK står sentralt i oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Søknadene til programmet vurderes av internasjonale fageksperter med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning.

Ett av programmets hovedmål er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om utprøvende behandling gjennom strukturerte kliniske studier. Prosjekter som mottar programmidler skal derfor legge til rette for rekruttering av pasienter fra hele landet, og i tillegg er brukermedvirkning obligatorisk for alle prosjektene. Brukere er også representert i KLINBEFORSKs programstyre.

Prosjekter støttet av KLINBEFORSK etter utlysning i 2023 (alfabetisk rekkefølge):

Prosjektleder, koordinerende institusjonProsjektets tittelTildeling (mill. kr)
Kjersti Ausen, St. Olavs Hospital HFThe effect of topical tranexamic acid on postoperative complications in soft tissue plastic surgery. A multicenter randomized controlled trial9,6
Michael Bretthauer, Oslo universitetssykehus HFSurgery versus Endoscopic Resection for Incompletely Removed Early Colon CAnceR – SCAR Trial20,0
Eric Dorenberg, Oslo universitetssykehus HFScandinavian trial of Uncomplicated Aortic Dissection Therapy (SUNDAY Trial)10,9
Børre Fevang, Oslo universitetssykehus HFRituximab for improving lung function in Granulomatous Lymphocytic Interstitial Lung Disease in Common Variable Immunodeficiency*14,9
Guri Hagberg, Oslo universitetssykehus HFThe Safety of Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke patients with recent ingestion of Factor Xa-inhibitors Trial20,0
Knut Hagen, St. Olavs Hospital HFMulticentre triple blind, placebo controlled, parallel group studies of atorvastatin in respectively episodic and chronic migraine13,2
Magnus Nakrem Lyngbakken, Akershus universitetssykehus HFAntibiotic therapy in viral airway infections17,5
Lasse Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus HFNAD-HD: A randomized clinical trial of nicotinamide riboside in Huntington’s disease*13,0
Harald Bull Ragnum, Sykehuset Telemark HFPALLiative radiotherapy in symptomatic pelvic SOFT tissue tumors (PALLSOFT)20,0
Erling Andreas Tronvik, St. Olavs Hospital HFCandesartan for prevention of cluster headache (CandClus2):  Two multicenter, randomized, placebo-controlled, triple blind studies in patients with the episodic or the chronic form19,9
Charalampos Tzoulis, Helse Bergen HFNADAPT – A Randomized Double-blind Trial of NAD Replenishment Therapy in Atypical Parkinsonism*20,0
Kristin Ørstavik, Oslo universitetssykehus HFPersonalised training for people with rare Neuromuscular Disorders (PETRA-NMD)*17,1

*Innen prioritert område klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer

Kategorier: Nyheter