Skip to content

KLINBEFORSK tildeler 60 millioner kroner til prioriterte forskningsområder

Publisert av RHFforsk_admin den

Tre kliniske behandlingsstudier har mottatt i alt 60 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) etter vedtak foretatt av de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 20. desember 2022.

Programmet har i løpet av 2022 avholdt en søknadsprosess for en prioritert avsetning av midler til kliniske multisenterstudier på områdene psykisk helse hos barn/unge og senfølger av COVID19. I alt er syv prosjekter vurdert av internasjonale fageksperter og av disse har tre store, nasjonale studier mottatt forskningsmidler. 

– Dette er viktige studier for disse pasientgruppene i helseregionene. Tildelingen vil bidra til å styrke den kliniske forskningen på barn og ungdoms psykiske helse, og vi håper at satsingen vil gi ringvirkninger også utover de enkelte studiene, sier Lars Eikvar, avdelingsdirektør forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF.

– KLINBEFORSK har i tillegg tildelt midler til en nasjonal studie knyttet til senvirkninger etter COVID19-infeksjon, et område der det er stort behov for ny kunnskap. Vi ser fram til å følge disse studiene videre, sier Eikvar.  

Om KLINBEFO​​​​RSK

KLINBEFORSK finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. Programmet står sentralt i oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Søknadene til programmet vurderes av internasjonale fageksperter med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. 

​Prosjektleder,​ koordinerende institusjon​Prosjektets tittel​Tildeling (mill. kr)
​​Einar Røshol Heiervang, Sykehuset Innlandet HF​The Covideo study​18 379
​Øyvind Rø, Oslo universitetssykehus HF​Comparing enhanced cognitive-behavior therapy and family-based treatment for adolescents with an eating disorder: a non-inferiority randomized controlled trial​19 971
​Nina Langeland,
Helse Bergen HF
​Interventions against long COVID in Norway – ReCover​20 000
Kategorier: Nyheter