Skip to content

Tildeling av 100 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning innen rusmiddelavhengighet, hjernesykdommer og genterapi

Publisert av RHFforsk_admin den

Fem prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt i alt 100 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. mai 2022.

KLINBEFORSK mottok i juli 2021 en engangsbevilgning på 100 millioner kroner (ref. Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021)) for finansiering av nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

  • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
  • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
  • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
    • sjeldne diagnoser
    • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
    • alvorlige sykdommer som rammer barn​

Midlene ble konkurranseutsatt gjennom KLINBEFORSK med søknadsfrist 30. november 2021. I alt ble 15 søknader vurdert av internasjonale fageksperter etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen.

Det er svært gledelig at fagmiljøene på kort tid har utviklet gode prosjekter som svarer på denne ekstraordinære utlysningen i de regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og programstyrets leder.

Prosjektene som har fått støtte omfatter områder med stort behov for ny kunnskap, samtidig som de bidrar til å gi pasienter tilbud om deltakelse i avansert, utprøvende behandling. Tildelingslisten omfatter studier innen substitusjonsbehandling av rusmiddelavhengighet, demens, ventilasjonsbehandling ved ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og genterapier for kreftbehandling og dekker samtlige områder prioritert i bevilgningen.

Dette er kliniske behandlingsstudier som vil være av stor betydning for kompetansebygging innen de prioriterte områdene for hele Norge, sier Frich.

​Prosjektleders navn/
institusjon
​Prosjektets tittel​Tildeling
(tusen kr)
Kjell Arne Johansson,
Helse Bergen HF
Agonist Treatment with Lisdexamphetamine for Amphetamines Dependence: A Randomised Controlled Trial (ATLAS4dependence).19 995
Dag Årsland,
Helse Stavanger HF
The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of symptomatic and disease-modifying anti-dementia compounds.20 000
Ole Bjørn Tysnes,
Helse Bergen HF
Effects of long-term ventilation support in ALS on quality of life in patients and their families.19 922
Bjørn Tore Gjertsen,
Helse Bergen HF
Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia.19 991
Jochen Büchner,
Oslo universitets-sykehus HF
InsighT-1: A phase I first-in-human trial of genetically modified TdT TCR T-cells in children and adults with T- and B-cell acute lymphoblastic leukemia.19 993
Kategorier: Nyheter