Skip to content

Store tildelinger til klinisk behandlingsforskning i 2018

Publisert av RHFforsk_admin den

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning har etter vedtak i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene tildelt i overkant av 134 millioner kroner til syv store, nasjonale multisenterstudier. 

Programmet har siden etableringen i 2016 bevilget støtte til kliniske studier som bidrag til etablering av et kunnskapsgrunnlag for bedre forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det stilles særskilte krav til prosjektene som støttes av disse programmidlene, bl.a. skal de legge til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal inkludere brukermedvirkning. Dette betyr at brukerne skal kunne ha reell innflytelse på utforming, planlegging og gjennomføring av studiene. 

Vurdering av søknader til programmet gjennomføres av internasjonale fageksperter med høy kompetanse innen behandlingsforskning. For 2018, har fagkomiteen vurdert 32 prosjekter etter søknadsfrist 30. april. 

Vi har fortsatt med en åpen tematisk utlysning også i denne søknadsrunden og er svært glade for å ha mottatt søknader av høy kvalitet fra sterke fagmiljøer på mange ulike områder, sier Øystein Krüger, programstyrets leder. Dette viser at det er stort behov for denne type støtte til kliniske studier og gir en mulighet for inkludering av ulike pasientgrupper.

Følgende prosjekter mottar programmidler etter søknad i 2018:

  ProsjektKoordinerende institusjon / 
prosjektleder
Tildeling
(mill. kroner)
Fecal Transplantation for Primary Clostridium
Difficile Infection
Oslo universitetssykehus HF / Michael Bretthauer 19.89
Urine based surveillance of bladder cancer patients Oslo universitetssykehus HF/ Guro Elisabeth Lind 19.96
The ReSScue study; a randomized controlled phase I/II trial to explore clinical and mechanistic effects of transplanting a standard cultivated gut microbiome in patients with Systemic Sclerosis Oslo universitetssykehus HF/ Øyvind Molberg 19.00
The REMNANT study – Does early treatment of relapse increase survival in myeloma? Oslo universitetssykehus HF/ Fredrik Hellem Schjesvold 20.00
Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain:
A randomized controlled efficacy and mediator study
St. Olav’s hospital HF/ Petter Christian Borchgrevink 19.94
The Norwegian Trial of Physical Exercise After
Myocardial Infarction – NOREx
St. Olav’s hospital HF/ Kaare Bønaa   20.00
Proteasome blockade to sensitize glioblastoma with unmethylated MGMT promoter to temozolomide chemotherapy: Phase II multicenter clinical trial Helse Bergen HF/ Dorota Goplen   15.78
Kategorier: Nyheter