Skip to content

Ny utlysning av programmidler for 2022 (oppdatert informasjon etter vedtak 19. mai 2022)

Publisert av RHFforsk_admin den

KLINBEFORSKs programstyre har i møte 2. februar 2022 vedtatt utlysning av ca. 100 mill. kroner for en tematisk åpen søknadsprosess.

Programstyret har i tillegg vedtatt avsetning av inntil 80 mill. kroner til kliniske multisenterstudier innenfor følgende prioriterte områder: psykisk helse hos barn/unge (60 mill. kroner) og senfølger av covid-19 (20 mill. kroner).

Beskrivelse av søknadsprosess og føringer for prosjektmidler kan finnes på nettsiden Føringer for søknader. Søknadsfrist for utlysningene er satt til 29. april 2022, kl. 16:00.

KLINBEFORSK gjør oppmerksom på utvidet frist for søknader innen det prioriterte området psykisk helse hos barn/unge. Ny frist er 2. september 2022, kl. 16:00.

Kategorier: Nyheter