Skip to content

134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Publisert av RHFforsk_admin den

Seks prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. november 2020.

De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig finansiering av store, nasjonale kliniske behandlingsstudier. Gjennom disse prosjektene gis pasienter tilbud om å delta i utprøvende behandling samtidig som vi utvikler ny kunnskap, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Effektstudier av intensiv habilitering av barn/unge med hjerneskade ble utpekt som et prioritert område både av brukere og Nye metoder ved årets utlysning. 

Det er spesielt gledelig at en klinisk studie innen intensiv habilitering av barn/unge med hjerneskade kan tildeles støtte og at prosjektet var blant de høyest rangerte, sier viseadministrerende direktør og leder av programstyret for KLINBEFORSK, Jan Frich.

Tildelingslisten omfatter for øvrig studier på blodpropp i øyets netthinne, forebygging av akutt forvirring etter åpen hjertekirurgi, behandling av lungekreft og utprøvende behandling av ALS (amyotrofisk lateral sklerose).

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene vedtok i mars 2020 å gi en ekstraordinær tildeling på 20 millioner fra KLINBEFORSK til NOR-Solidarity studien. Denne studien inngår i et samarbeid med Verdens helseorganisasjon og gir norske pasienter tilgang til utprøvende behandling for Covid-19.

Presisjonsmedisin innen kreft

I årets utlysning ble 50 millioner kroner avsatt til et prosjekt om persontilpasset medisin innen kreftområdet. Det er prosjektet IMPRESS-Norway som vil motta disse midlene. I IMPRESS-studien vil det benyttes avansert molekylær diagnostikk for karakterisering av kreftsvulster i en strukturert tilnærming til utprøvende behandling av pasienter med utbredt kreftsykdom.

IMPRESS-Norway vil gjennomføres i samarbeid med tilsvarende internasjonale studier for deling av resultater, og studien vil være av stor betydning for kompetansebygging innen presisjonsmedisin og individtilpasset behandling i hele Norge, sier Jan Frich.

Prosjektleders navn / institusjonProsjektets tittelTildeling (mill. kr.)
Bjørn Henning Grønberg / St. Olavs Hospital HFRandomized trial investigating the survival benefit of adding thoracic radiotherapy to durvalumab plus platinum and etoposide in extensive stage small-cell lung cancer19,3
Åslaug Helland / Oslo universitetssykehus HFIMPRESS-Norway – Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway50,0
Jon Sverre Skranes / Sørlandet sykehus HFEvaluation of a Norwegian model of an Intensive Habilitation Program for young Children with early Brain Damage – a multicentre Randomized Controlled Trial19,8
Ole-Bjørn Tysnes / Helse Bergen HFThe NO-ALS Study. Effect of Nikotinamide Riboside and Pterostilben in Amyotrophic Lateral Sclerosis18,9
Torgeir Bruun Wyller / Oslo universitetssykehus HFAlpha 2 adrenergic receptor agonists for the prevention of delirium and cognitive decline after open heart surgery (ALPHA2PREVENT): randomised controlled trial19,7
Anne Hege Aamodt / Oslo universitetssykehus HFTENecteplase in Central Retinal Artery Occlusion Study (TenCRAOS): A randomised-controlled, double-dummy, double-blind trial of tenectecteplase vs. ASA for CRAO6,3
Kategorier: Nyheter