Skip to content

Ekstraordinær utlysning høsten 2021

Publisert av RHFforsk_admin den

Det lyses ut 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier innen prioriterte områder.

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) med referanse til Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021).

Søknadsfrist for utlysningen er 30. november 2021 kl. 16:00. (Utløpt)

Tilleggsbevilgningen på 100 mill. kroner konkurranseutsettes gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten for å finansiere nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

 • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
 • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
 • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
  • sjeldne diagnoser
  • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
  • alvorlige sykdommer som rammer barn

Det gjøres oppmerksom på at søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende krav til søknaden:

 • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under Åpen tematisk utlysning. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer etc..
 • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon med forankring i institusjonens forskningsledelse.
 • Prosjektet må ha samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
 • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
 • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Søknader om midler innenfor de prioriterte områdene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter, se beskrivelse av vurderingsprosess med kriterier her. I tillegg vil KLINBEFORSKs programstyre vurdere søknadenes strategiske innretning.

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad.

.

Kategorier: Nyheter