Skip to content

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Ny utlysning av programmidler for 2019

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten lyser ut nye programmidler med søknadsfrist 30. april 2019. Utlysningspotten er på ca. […]