Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten.

Programmet er eid og administrert av de fire regionale helseforetakene i fellesskap.

Nyheter

Tildelte programmidler etter utlysning i 2017

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017. Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi Les mer…

Tildelte programmidler etter utlysning i 2016

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt i overkant av 118 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert Les mer…