Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

      Kommentarer er skrudd av for Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017. Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK… Read more »

Tildeling til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

      Kommentarer er skrudd av for Tildeling til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt i overkant av 118 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år. KLINBEFORSK… Read more »

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

      Kommentarer er skrudd av for Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Videre skal programmet bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, samt bidra til å styrke grunnlaget for å levere effektive… Read more »