Skip to content

Nasjonalt  program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Aktuelt

Ekstraordinær utlysning høsten 2021

Det lyses ut 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier innen prioriterte områder. De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut […]

Utlysning av forskningsmidler i 2020

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten lyser ut nye programmidler med søknadsfrist 30. april 2020. Utlysningspotten er på ca. […]