Skip to content

Nasjonalt  program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Ny søknadsfrist for åpen utlysning – 31. mai 2023 kl. 16:00

Aktuelt

Ekstraordinær utlysning høsten 2021

Det lyses ut 100 millioner kroner til nasjonale, kliniske studier innen prioriterte områder. De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut […]