Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

      Kommentarer er skrudd av for Tildeling av programmidler etter utlysning i 2017

De regionale helseforetakene har etter utlysning tildelt prosjektmidler til åtte ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) etter utlysning i 2017.

Programmet har en langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og er opprettet for å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier gjennom en mer forutsigbar finansiering. KLINBEFORSK skal også bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur som grunnlag for kunnskapsutvikling og kliniske studier av høy kvalitet. Prosjekter finansiert av KLINBEFORSK skal derfor legge til rette for inkludering av pasienter fra alle helseregioner, og det stilles i tillegg krav til brukermedvirkning og forskningsaktivitet i de fire regionene.

Etter søknadsfrist 30. april 2017, ble i alt 48 søknader vurdert av en internasjonal fagkomité etter kriterier for kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av 7 eksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. Komiteens innstilling ble deretter vedtatt i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene den 20. november

– Fagmiljøene har respondert svært positivt på programmets innretning, og vi har mottatt søknader med en stor tematisk bredde. Denne rundens tildeling inkluderer bl.a. en klinisk studie med barn som pasientgruppe og en stor, innovativ studie innen psykisk helse.  Vi får også inn et stort antall søknader til prosjekter som ikke har mulighet til å hente inn kommersiell støtte, og dette understreker betydningen av en slik finansieringsordning, sier programstyrets leder Øystein Krüger.

Følgende prosjekter er etter vedtak i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helsefortakene 20. november 2017 tildelt midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning:

Prosjekttittel Søkerinstitusjon Prosjektleder Budsjett
BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial) Oslo universitetssykehus HF Dan Atar 19 998 270
Improved prediction of outcome by global strain and mechanical dispersion in patients with myocardial infarction, heart failure and primary prophylactic internal defibrillator. Oslo universitetssykehus HF Thor Edvardsen 15 493 000
Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical trials Oslo universitetssykehus HF Bjørn Naume 17 568 500
BackToBasic Oslo universitetssykehus HF John-Anker Zwart 13 840 000
Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTAR St. Olav’s Hospital HF Henrik Døllner 19 322 500
Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure St. Olav’s Hospital HF Henrik Hjorth-Hansen 12 431 000
Sphenopalatine ganglion block in chronic migraine (MIBLOCK) St. Olav’s Hospital HF Anders Mattias Linde 18 724 100
CHANGING THE SPECIALIST MENTAL HEALTH CARE Helse Bergen HF Gerd Kvale 19 974 000