Skip to content

Tildeling av prosjektmidler

Endelig vedtak om tildeling av programmidler fattes i fellesskap av de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. For tildeling av prosjektmidler utlyst i 2022, forventes vedtaket i løpet av november/desember 2022. Listen over innvilgede prosjekter publiseres på programmets nettsider umiddelbart etter vedtak, og på samme tid mottar prosjektlederne en e-post med informasjon om utfall for søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektmidlene skal håndteres og regnskapsføres i søknadsberettiget insititusjon. Det er et krav at stillinger som finansieres av tildelte midler skal besettes i samsvar med institusjonenes regler for utlysning og tilsetting. Vitenskapelig personell skal ansettes i helseforetak / privat, ideelt sykehus.