Skip to content

Tildeling av forskningsmidler

KLINBEFORSK har tildelt midler etter utlysning siden programmets start i 2016. Åpen utlysning har i store trekk vært gjennomført med samme søknads- og tildelingsprosess som vist i figuren nedenfor:

Alle søknader til KLINBEFORSK vurderes etter RHFenes felles kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi av internasjonale fageksperter. Disse vurderingene legges fram for programstyret som sammenfatter en anbefaling om innstilling til støtte til møtet mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Se også mandat for KLINBEFORSKs programstyre.

Det er AD-møtet som fatter vedtak om tildeling, men fagekspertenes rangering kan ikke endres av de administrerende direktørene. For tildeling av prosjektmidler utlyst i ordinær prosess med søknadsfrist i mai, kan vedtak om tildeling forventes i løpet av november/desember samme år. Listen over innvilgede prosjekter publiseres på programmets nettsider umiddelbart etter vedtak, og på samme tid mottar prosjektlederne en e-post med informasjon om utfall for søknaden. Saksbehandlingsfeil i disse prosessene kan påklages, se beskrivelse av klageadgang.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektmidlene skal håndteres og regnskapsføres i søknadsberettiget institusjon. Det er et krav at stillinger som finansieres av tildelte midler skal besettes i samsvar med institusjonenes regler for utlysning og tilsetting. Vitenskapelig personell skal ansettes i helseforetak / privat, ideelt sykehus.