Skip to content

Tildeling av forskningsmidler

Alle søknader til KLINBEFORSK vurderes etter RHFenes felles kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi av internasjonale fageksperter. Disse vurderingene legges fram for programstyret som sammenfatter en anbefaling om innstilling til støtte til møtet mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Det er dette møtet som fatter vedtak om tildeling, men fagekspertenes rangering kan ikke endres av de administrerende direktørene.

Alle søknader til KLINBEFORSK vurderes etter RHFenes felles kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi av internasjonale fageksperter. Disse vurderingene legges fram for programstyret som sammenfatter en anbefaling om innstilling til støtte til møtet mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Det er dette møtet som fatter vedtak om tildeling, men fagekspertenes rangering kan ikke endres av de administrerende direktørene. For tildeling av prosjektmidler utlyst i 2022, forventes vedtaket i løpet av november/desember 2022. Listen over innvilgede prosjekter publiseres på programmets nettsider umiddelbart etter vedtak, og på samme tid mottar prosjektlederne en e-post med informasjon om utfall for søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektmidlene skal håndteres og regnskapsføres i søknadsberettiget institusjon. Det er et krav at stillinger som finansieres av tildelte midler skal besettes i samsvar med institusjonenes regler for utlysning og tilsetting. Vitenskapelig personell skal ansettes i helseforetak / privat, ideelt sykehus.