Skip to content

Nytt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Publisert av RHFforsk_admin den

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  er etablert for å bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Programmet skal bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, og sørge for å styrke grunnlaget for leveranse av effektive og sikre helsetjenester av høy kvalitet. Studier som finansieres gjennom programmet skal imøtekomme behov identifisert av pasientene, i tjenesten, av beslutningstakere og av forskeren selv.

Mer om KLINBEFORSK

LogoNasjonalt forskningsprogram

Kategorier: Informasjon