Skip to content

Utlysning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

De regionale helseforetakene lyser i 2022 ut ca. 180 mill. kroner. 100 mill. kroner avsettes til tematisk åpen utlysning og inntil 80 mill. kroner til kliniske multisenterstudier innenfor følgende prioriterte områder: psykisk helse hos barn/unge (60 mill. kroner) og senfølger av covid-19 (20 mill. kroner). For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. Søknadsfrist for ordinær utlysning er satt til 29. april 2022 kl. 16:00.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende krav til søknaden:

  • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under føringer. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer etc..
  • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon med forankring i institusjonens forskningsledelse.
  • Prosjektet må ha samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
  • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
  • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad.