Skip to content

Prosjektportefølje

Prosjektportefølje

Prosjekter med finansiering fra KLINBEFORSK kan finnes i tabellene nedenfor, gruppert etter utlysningsår.

Det er også laget en kort oversikt over KLINBEFORSK og fordeling av programmidler i perioden 2016-2018. Denne oversikten finnes her.

Tildeling i 2022:

Åpen utlysning:

Prosjektleder, koordinerende institusjonProsjektets tittelTildeling (mill. kr)
Waleed Ghanima / Sykehuset Østfold HFComprehensive Evaluation of Two Second-Line Therapies for Immune Thrombocytopenia – a Registry-Based Pragmatic Randomized Controlled Trial19,9
Emma Haapaniemi / Oslo universitetssykehus HFCRISPR-Cas9 gene therapy for STAT1 Gain-of-Function disease19,9
Sigrun Halvorsen / Oslo universitetssykehus HFThe NORwegian atrial fibrillation self-SCREENing trial (NORSCREEN)19,7
Trond Geir Jenssen / Oslo universitetssykehus HFCan SGLT2 Inhibition Preserve Structure and Function in Transplanted Kidneys?17,6
Jon Amund Kyte / Oslo universitetssykehus HFCAR-T cell therapy targeting Ewing Sarcoma19,8

Prioriterte områder:

Prosjektleders navn/
institusjon
​Prosjektets tittel​Tildeling
(tusen kr)
Kjell Arne Johansson,
Helse Bergen HF
Agonist Treatment with Lisdexamphetamine for Amphetamines Dependence: A Randomised Controlled Trial (ATLAS4dependence).19 995
Dag Årsland,
Helse Stavanger HF
The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of symptomatic and disease-modifying anti-dementia compounds.20 000
Ole Bjørn Tysnes,
Helse Bergen HF
Effects of long-term ventilation support in ALS on quality of life in patients and their families.19 922
Bjørn Tore Gjertsen,
Helse Bergen HF
Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia.19 991
Jochen Büchner,
Oslo universitets-sykehus HF
InsighT-1: A phase I first-in-human trial of genetically modified TdT TCR T-cells in children and adults with T- and B-cell acute lymphoblastic leukemia.19 993

Tildeling i 2021:

Det ble også tildelt midler til behovsidentifisert forskning:

Tildeling i 2020:

Ekstraordinær tildeling i 2020:

Utlysning i 2019:

Utlysning i 2018:


Utlysning i 2017:


Utlysning i 2016: