Skip to content

Prosjektportefølje

Prosjektportefølje

Prosjekter med finansiering fra KLINBEFORSK kan finnes i tabellene nedenfor, gruppert etter utlysningsår.

Det er også laget en kort oversikt over KLINBEFORSK og fordeling av programmidler i perioden 2016-2018. Denne oversikten finnes her.

Tildeling i 2021:

Det ble også tildelt midler til behovsidentifisert forskning:

Tildeling i 2020:

Ekstraordinær tildeling i 2020:

Utlysning i 2019:

Utlysning i 2018:


Utlysning i 2017:


Utlysning i 2016: