Skip to content

Programstyre

Etter anbefaling fra RHFenes strategigruppe for forskning, er det etablert et eget styre for programmet. Mandat for programstyret ble godkjent i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 24. oktober 2016. Mandatet er tilgjengelig gjennom denne lenken. Programstyret består av følgende medlemmer:

Helse Sør-Øst RHF

 • Ulrich Spreng (leder)
 • Erlend B. Smeland
 • Ingrid Melle (vara)

Helse Midt-Norge RHF

 • Jo-Åsmund Lund
 • Siv Mørkved
 • Rune Wiseth (vara)

Helse Vest RHF

 • Elisabeth Farbu
 • Eli Renate Grüner
  • Gunnar Mellgren (vara)

  Helse Nord RHF

  • Tove Klæboe Nilsen
  • Einar Bugge
  • Rune Sundset (vara)

  Brukerrepresentanter

  • Bjørnar Lien
  • Lilli-Ann Stensdal

  Observatør

  • Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet