Skip to content

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

NY UTLYSNING FOR 2021 – SØKNADSFRIST 30. APRIL

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

Utlysning av forskningsmidler i 2020

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten lyser ut nye programmidler med søknadsfrist 30. april 2020. Utlysningspotten er på ca. […]

Ny utlysning av programmidler for 2019

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten lyser ut nye programmidler med søknadsfrist 30. april 2019. Utlysningspotten er på ca. […]