Registrering og rapportering av prosjekter

Alle prosjekter som mottar midler skal registrere sine studier i kliniskestudier.helsenorge.no (pasientvennlig sammendrag), ClinicalTrials.gov og CRIStin sin prosjektkatalog. I CRIStin skal prosjektene klassifiseres ved bruk av Health Research Classification System (HRCS).

Innsatsfaktorer, resultater og effekter av programmet vil inngå i HelseOmsorg21 Monitor.
Faglig fremdrift, inklusive brukermedvirkning og eventuell bruk av behovsidentifisert forskning som virkemiddel samt regnskap for prosjektene skal rapporteres årlig til de regionale helseforetakene gjennom det elektroniske systemet eRapport.