Programstyre

Etter anbefaling fra RHFenes strategigruppe for forskning er det etablert et eget styre for programmet. Mandat for styret ble godkjent i møte mellom de fire RHF-direktørene 24. oktober 2016 og kan finnes i denne lenken. Programstyret består av følgende medlemmer:

Helse Sør-Øst RHF:

 • Jan Frich (leder)
 • Gunnar Sæter
 • Ingrid Melle (vara)

Helse Midt-Norge RHF:

 • Jo-Åsmund Lund
 • Siv Mørkved
 • Rune Wiseth (vara)

Helse Vest RHF:

 • Elisabeth Farbu
 • Gunnar Mellgren
 • Clara Gram Gjesdal (vara)

Helse Nord RHF:

 • Nilsen Tove Klæboe
 • Einar Bugge
 • Rune Sundset (vara)

Brukerrepresentanter

 • Karl Olaf Sundfør
 • Snorre Ness

Observatør

Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet


Utviklingen av KLINBEFORSKs programplan ble gjennomført i 2016 med følgende programkomité:

 • Per Morten Sandset, Helse Sør-Øst RHF (leder)
 • Kristin Bjordal, Helse Sør-Øst RHF
 • Gunnar Morken, Helse Midt-Norge RHF
 • Kari Risnes, Helse Midt-Norge RHF
 • Elisabeth Farbu, Helse Vest RHF
 • Sølvi Lerfald, Helse Vest RHF
 • Truls Myrmel, Helse Nord RHF
 • Rune Sundset, Helse Nord RHF
 • Henrietta Blankson, Norges Forskningsråd
 • Jannikke Ludt, Norges Forskningsråd
 • Ingunn Jolma, brukerrepresentant
 • Snorre Ness, brukerrepresentant