Programstyre

Etter anbefaling fra RHFenes strategigruppe for forskning er det etablert et eget styre for programmet. Mandat for styret ble godkjent i møte mellom de fire RHF-direktørene 24. oktober 2016 og kan finnes i denne lenken. Programstyret består av følgende medlemmer:

 • Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF (leder)
 • Gunnar Sæter, Helse Sør-Øst RHF
 • Jo-Åsmund Lund, Helse Midt-Norge RHF
 • Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF
 • Elisabeth Farbu, Helse Vest RHF
 • Gunnar Mellgren, Helse Vest RHF
 • Siv Cathrine Høymork, Helse Nord RHF
 • Einar Bugge, Helse Nord RHF
 • Ingunn Jolma, brukerrepresentant
 • Snorre Ness, brukerrepresentant

Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet, stiller som observatør i programstyret.

Følgende er utnevnt som vararepresentanter for styret:

 • Ingrid Melle, Helse Sør-Øst RHF
 • Petter Aadahl, Helse Midt-Norge RHF
 • Clara Gram Gjesdal, Helse Vest RHF
 • Rune Sundset, Helse Nord RHF

Utviklingen av KLINBEFORSKs programplan ble gjennomført i 2016 med følgende programkomité:

 • Per Morten Sandset, Helse Sør-Øst RHF (leder)
 • Kristin Bjordal, Helse Sør-Øst RHF
 • Gunnar Morken, Helse Midt-Norge RHF
 • Kari Risnes, Helse Midt-Norge RHF
 • Elisabeth Farbu, Helse Vest RHF
 • Sølvi Lerfald, Helse Vest RHF
 • Truls Myrmel, Helse Nord RHF
 • Rune Sundset, Helse Nord RHF
 • Henrietta Blankson, Norges Forskningsråd
 • Jannikke Ludt, Norges Forskningsråd
 • Ingunn Jolma, brukerrepresentant
 • Snorre Ness, brukerrepresentant