Kontakt KLINBEFORSK

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten administreres og koordineres av et eget sekretariat tilknyttet Helse Sør-Øst RHF som også håndterer programmidlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene.

Generelle henvendelser om programmet kan sendes med 

e-post: klinbeforsk@helse-sorost.no


For henvendelser knyttet til utlysningen, søknader, programmets føringer eller elektroniske portal for søknadshåndtering, kontakt programkoordinator for KLINBEFORSK:

Henok Kassahun, mobil: 41 56 65 15

e-post:  klinbeforsk@helse-sorost.no