Skip to content

Kontakt KLINBEFORSK

Kontakt KLINBEFORSK

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten administreres og koordineres av et eget sekretariat tilknyttet Helse Sør-Øst RHF som også håndterer programmidlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene.

For spesifikke spørsmål knyttet til utlysningen, søknader, programmets føringer eller elektronisk portal for søknadshåndtering (eSøknad) kontakt:

Randi Vad, mobil: 93 61 80 28

(programplan og programmets føringer)

Generelle henvendelser om programmet kan rettes til programadministrasjonen gjennom meldingsfunksjonen nedenfor eller på egen e-post til: klinbeforsk@helse-sorost.no.

(Alle felter i skjema må fylles ut.)