Kontaktinformasjon

Program for klinisk behandlingsforskning administreres og koordineres av et eget sekretariat tilknyttet Helse Sør-Øst RHF som også håndterer programmidlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene.

Generelle henvendelser kan rettes på e-post: klinbeforsk@helse-sorost.no


For henvendelser knyttet til utlysningen og søknadsprosessen, føringer og elektronisk portal for søknadshåndtering kontakt sekretariatet for KLINBEFORSK ved:

Henok Kassahun, Programkoordinator

E-post:  klinbeforsk@helse-sorost.no

mobil: 41566515