Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

      Kommentarer er skrudd av for Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Videre skal programmet bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, samt bidra til å styrke grunnlaget for å levere effektive og sikre helsetjenester av høy kvalitet. Studier som finansieres gjennom programmet skal imøtekomme behov identifisert av pasienten, i tjenesten, av beslutningstakere og av forskeren selv.

Mer om KLINBEFORSK

LogoNasjonalt forskningsprogram

Personvern og informasjonssikkerhet