Author Archives: RHFforsk_admin

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

      Kommentarer er skrudd av for 124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år. KLINBEFORSK er… Read more »

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

      Kommentarer er skrudd av for Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)  skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Videre skal programmet bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur, samt bidra til å styrke grunnlaget for å levere effektive… Read more »